www.knizky.com

  ┌vod NabÝdka Informace Kontakt Pßtek, 22.03.2019 : svßtek mß:Leona

HledßnÝ

ID knihy


Autor
bez omezenÝ
Ŕeskř
zahraniŔnÝ

Druh literatury


P°ÝjmenÝ autora


Nßzev knihy

Vřpis polo×ek

Celkem polo×ek: 13411, na strßnce polo×ky: 1090110920, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy
Max. poŔet polo×ek na strßnku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Nßzev knihy NakladatelstvÝ MÝsto vydßnÝ Rok vydßnÝ PoŔet stran Poznßmka Id knihy
(set°Ýdýno sestupný)
Cena Foto kliknutÝm na nßzev sloupce dojde k set°ÝdýnÝ jeho polo×ek

Akce
Tetauer, Frank ZnamenÝ břka KvasniŔka a Hampl Praha 1943 194 OBr. s ob., ob. a 12 p°Ýloh arch. FrantiÜek Tr÷ster 10421 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Nesvadba, Josef Dialog s doktorem Dongem ╚S - edice Äivot kolem nßs sv. 38 Praha 1964 156 OCpl. s poÜk. ob. 10420 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Lom, Stanislav P°evrat - tragikomedie o 4 dýjstvÝch se scÚnickřm prologem a epilogem J. Springer Praha 1922 184 OBr., na patitulu podpis autora 10418 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Kopta, Josef Lßska v pýti podobßch Melantrich Praha 1946 228 OBr., frontispice a kresba na ob. akad. socha° prof. Karel Dvo°ßk, menÜÝ poÜkozenÝ u spodnÝ hrany h°betu 10417 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Mir, Jaime Pamýti k smrti osouzenÚho ┌st°ednÝ legio-nakladatelstvÝ - edice Duha sv. 5 Praha 1927 236 dobovß cpl. s vevßz. ob. a se jmÚnem autora a výcnřm nßzvem na h°betý, p°edmluva Valere Gille, p°el. Dr. Ota Dubskř 10411 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Ko×Ýk, FrantiÜek Stezka výrnosti nßkl. vl. Brno 1949 57 OBr., soukr. tisk v poŔtu 500 vřtisk¨ 10410 350,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Husßk, Otakar StruŔnř nßvod jak hrßti lawn-tennis Em. Fiedler Praha   60 OBr. s trochu poÜk. a zaÜpinýnou ob. (viz foto), 34 obr. v textu, 2. pozmýnýnÚ a doplnýnÚ vyd. 10405 300,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Salten, Felix Koberce Prof. Emanuel Fisher VÝde˛ 1928 46 OBr. bar. obr. v textu a Ŕb. fotografie tovßrny na koberce I. Ginzkey ve VratislavicÝch na 8 str. p°Ýlohy 10403 500,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Neumann, Stanislav Kostka Kniha erotiky Alois Srdce Praha 1922 85 OBr. mÝrný poÜk. 10402 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Pujmanovß, Marie Rafael a satelit Fr. Borovř - edice ╚eskÚ bßsný sv. 62 Praha 1944 45 OBr. 10401 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Zatloukal, Jaroslav Promýny J. M. Stejskal Praha a Brno 1940 117 OCpl. bez ob., frontispis Petr Dillinger, na front. pod kresbou dedikace autora 10400 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Vollard, Ambroise Renoir S.V.U. Mßnes - edice Drßhy a cÝle sv. 12 Praha 1924 153 OBr. s na h°betý trochu poÜk. ob., p°el. Výra Urbanovß, 12 obr. p°Ýloh 10397 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Langer, FrantiÜek BBC Londřn Fr. Borovř Praha 1947 120 OBr., ob. Petr TuŔnř 10396 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Pazourek, VladimÝr Na dobrÚ cestý Vßclav Petr - edice Atom sv. 152 Praha 1947 269 OBr., ob. Jaroslav Ővßb, na p°edsßdce dedikace autora 10395 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Ko×Ýk, FrantiÜek Doby krßsy Rudolf Kmoch - edice Armida sv. 10 Praha 1942 66 OPpl. s ob., titulnÝ kresba Viktor PolßÜek, za p°edsßdkou dedikace autora 10394 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
PeÜina, Jaroslav a kol. Gotickß nßstýnnß malba v zemÝch Ŕeskřch I - 1300-1350 ╚eskoslovenskß akademie výd Praha 1959 418 OCpl. s ob., 22 obr. v textu a 251 obr. na k°Ýdovřch p°Ýlohßch 10392 450,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
PetrßŔek, Karel Cestou karavan ╚S - KPP, vřbýrovß °ada Praha 1975 96 OCpl. s ob., vybral, uspo°ßdal, p°el. a doslov napsal Karel PetrßŔek 10383 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
╚apek, Karel Matýj NovÚ patero J. Otto Praha 1910 331 Ppl. se jmÚnem autora a výcnřm nßzvem na h°betý, vevßz. ob., 1. vyd. 10381 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Vikovß Kunýtickß, Bo×ena Vý°Ým F. ŐimßŔek Praha 1908 190 Ppl. se jmÚnem autorky a výcnřm nßzvem na h°betý 10380 180,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
r¨znÝ Kupte si ÜtýstÝ v bazaru ╚S - KPP, prÚmie Praha 1983 356 OCpl. s ob., vybrali, uspo°ßfali a ˙vodnÝ a zßvýreŔnÚ slovo napsali Karel Sřs a Ji°Ý ÄßŔek 10376 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od polo×ky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361][13381][13401]

Celkem polo×ek: 13411, na strßnce polo×ky: 1090110920, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy

P°edchozÝ strana polo×ek      DalÜÝ strana polo×ek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Ji°Ý Berßnek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz