www.knizky.com

  ┌vod NabÝdka Informace Kontakt PondýlÝ, 20.05.2019 : svßtek mß:ZbyÜek

HledßnÝ

ID knihy


Autor
bez omezenÝ
Ŕeskř
zahraniŔnÝ

Druh literatury


P°ÝjmenÝ autora


Nßzev knihy

Vřpis polo×ek

Celkem polo×ek: 13370, na strßnce polo×ky: 1114111160, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy
Max. poŔet polo×ek na strßnku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Nßzev knihy NakladatelstvÝ MÝsto vydßnÝ Rok vydßnÝ PoŔet stran Poznßmka Id knihy
(set°Ýdýno sestupný)
Cena Foto kliknutÝm na nßzev sloupce dojde k set°ÝdýnÝ jeho polo×ek

Akce
Cawthorne, Nigel Sex a lßsky papeר ETC - edice Top tabu Praha 1977 233 OBr., p°el. Marianne Hillerovß 9831 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Dauthendey, Max Osm tvß°Ý na jeze°e BivskÚm. MilostnÚ p°Ýbýhy japonskÚ. FrantiÜek JirouÜek - Knihovna modernÝch autor¨ sv. IX. Praha 1918 151 OPap., p°el. Hedvika VelemÝnskß 9827 300,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Dowson, Ernest VzpomÝnky egoistovy F. Adßmek - ModernÝ bibliotÚka Praha 1912 80 OPap., p°el. Ivan Hejn 9826 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Courthion, Pierre Delacroix, romßn malÝ°e hrdiny Rudolf Őke°Ýk - Symposion sv. 131 Praha 1941 307 OCpl. s mÝrný poÜk. a zaÜpinýnou ob., p°el. Jaroslav Zaorßlek, 14 Ŕb. p°Ýloh 9825 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Philippe, Charles-Louis Matka a dÝtý F. Adßmek - ModernÝ bibliotÚka Praha 1916 96 OPap., p°el. Da´a Chaloupka, p°edmluva J. Krecar, na tit. l. vlastnickř podpis 9822 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Äi×ka, Jan Jana Äi×ky z Kalicha dopisy a projevy Adolf Synek Praha 1930 125 OCko×. se zlacenou hornÝ o°Ýzkou, ex. 160/200 na japanu, rozmýry 6 cm x 9 cm 9820 550,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Horynovß, Anna a kol. PraktickÚ zahradnictvÝ - Kvýtinß°stvÝ - sadovnictvÝ SZN- edice Rostlinnß vřroba Praha 1966 495 OCpl., ilustrace, vřkresy, foto, tabulky 9816 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Býdnyj, Dýmjan O smyslu bßsnictvÝ - S vřborem poesie Odeon - edice NaÜe cesta sv. 6 Praha 1933 47 OBr., p°el. Ilja Bart 9814 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Vygodskß, E. Plamen hnývu MF - edice Vp°ed sv. 36 Praha 1952 168 OPpl., il. dle sovýtskÚho originßlu, p°el. Ji°Ý Drvota 9813 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Reyles, Carlos Metafysika zlata F. Adßmek Praha 1912 64 OPap., p°el. Jarmil Krecar, p°edmluva Hugo Hilar, na tit. l. vlastnickř podpis, h°bet a Ŕßst p°ednÝ desky vyrudlÚ, chybÝ Ŕßst h°betu 9811 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
r¨znÝ Testament pana Tena ╚S - KPP Praha 1987 184 OPap. s ob., kulinß°skÚ verÜe a prˇzy, jako× i recepty ŔÝnskÚ kuchyný vybral, uspo°ßdal a p°el. VladimÝr SÝs, starou ŔÝnskou lyriku p°ebßsnil Ji°Ý ÄßŔek 9808 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
r¨znÝ Tvß° ve svýtle - studenstkř sbornÝk Studentskß knihtiskßrna Praha 1941 92 OBr., prßce ×ßk¨ a absolvent¨ II. reßl. gymnßzia v Praze XII 9799 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Schaller, George B. ZlatÚ stÝny, pßdÝcÝ kopta MF - edice Kolumbus sv. 80 Praha 1977 276 OCpl. s ob., p°el. Alena Jindrovß-Őpilarovß, 24 str. p°Ýlohy 9797 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Kopal, Josef O vßleŔnÚm romßný francouzskÚm Jednota Ŕeskoslovenskřch matematik¨ a fysik¨ Praha 1934 63 OBr. s mÝrný poÜk. ob., na tit. l. naho°e vlastnickÚ razÝtko a poznßmka inkoustem 9794 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Herites, FrantiÜek Psßno pod Ŕßru I. a II. J. Otto Praha 1885 310 dobovß pko×. p°evazba se zlacenou o°Ýzkou, 2 dÝly v jednom sv., tit. l. a dva okolnÝ vypadlÚ z vazby, jinak v po°ßdku, na tit. l. tu×kou vlastnickř podpis Bohumila Chvojky, B. Chvojka byl architekt a profesor pr¨m. Ükoly v Plzni 9793 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
KubiÜta, Bohumil P°edpoklady slohu Otto Girgal - edice Orloj sv. 1 Praha 1947 171 OBr., 42 vyobrazenÝ, na p°ednÝ straný ob. skvrna od vody 9792 250,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Soukupovß, Výra Jaroslav ╚ermßk Odeon - edice Malß galerie sv. 23 Praha 1981 81 OCpl. s ob., 44 bar. a 2 Ŕb. reprodukce 9791 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Lodge, David HostujÝcÝ profeso°i Odeon - edice ╚tenÝ na dovolenou Praha 1989 278 OBr., ob. Adolf Born, p°el. Mirek ╚ejka 9787 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Stegena, Lajos Byla nebyla Atlantis MF - edice Kolumbus sv. 40 Praha 1967 232 OCpl. s trochu poÜk. ob., p°el. Eva Rozgonyiovß, Ŕb. fotografie a mapy v textu 9784 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Bednß°, Karel PÝse˛ lßsky Vßclav Petr Praha 1944 30 OBr., il. Ludmila Ji°incovß, na p°edsßdce podpis ilustrßtorky 9782 400,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od polo×ky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361]

Celkem polo×ek: 13370, na strßnce polo×ky: 1114111160, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy

P°edchozÝ strana polo×ek      DalÜÝ strana polo×ek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Ji°Ý Berßnek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz