www.knizky.com

  ┌vod NabÝdka Informace Kontakt PondýlÝ, 21.01.2019 : svßtek mß:Býla

HledßnÝ

ID knihy


Autor
bez omezenÝ
Ŕeskř
zahraniŔnÝ

Druh literatury


P°ÝjmenÝ autora


Nßzev knihy

Vřpis polo×ek

Celkem polo×ek: 13545, na strßnce polo×ky: 1200112020, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy
Max. poŔet polo×ek na strßnku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Nßzev knihy NakladatelstvÝ MÝsto vydßnÝ Rok vydßnÝ PoŔet stran Poznßmka Id knihy
(set°Ýdýno sestupný)
Cena Foto kliknutÝm na nßzev sloupce dojde k set°ÝdýnÝ jeho polo×ek

Akce
Quentin, Patrick 3 x bez detektiva Odeon Praha 1970 476 OCpl., obsahuje: Zelenookß stv¨ra (p°el. Wanda Zßmeckß), Mu× v osidlech (p°el. FrantiÜek Jungwirth) a Podez°elÚ okolnosti (p°el. FrantiÜek Vrba), doslov FrantiÜek Vrba 7804 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Nezval, VÝtýzslav BlÝ×enci Ladislav KuncÝ° Praha 1927 55 OBr., vypravil VÝt Obrtel, na tit. l. podpis břvalÚho majitele, u hornÝ hrany h°betu chybÝ asi 0,5 cm obßlky 7796 600,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Nezval, VÝtýzslav Pýt prst¨ Dr. B. Kilian - vydßno jako 1. sv. knihovny MýsÝc Brno 1932 94 OBr., ˙prava arch. RoÜtlapil, pod tirß×Ý podpis břvalÚho majitele 7795 600,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
╚apek, Karel PovÝdky z jednÚ kapsy / PovÝdky z druhÚ kapsy ╚S - Vřbor z dÝla Karla ╚apka sv. 2 Praha 1958 311 OCpl. s trochu poÜk. ob. 7792 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
╚apek, Karel Vřlet do Őpanýl ╚S Praha 1970 196 OCpl. s ob., il. autor, k vydßnÝ p°ipravil a vysvýtlivky napsal dr. Miroslav HalÝk 7790 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Simenon, Georges S ˙ctou Maigret ╚S - edice Spirßla Praha 1992 240 OBr., p°el. Eva Outratovß a Jarmila Fialovß 7782 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Pagnol, Marcel Äivß voda Odeon - K╚ sv. 473 Praha 1981 452 OCpl. s ob., p°el. Dagmar a FrantiÜek X. Halasovi 7779 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Faulkner, William PanskÚ sÝdlo Odeon Praha 1987 524 OCpl. s ob., p°el. Luba a Rudolf Pellarovi, doslov Eva Masnerovß 7774 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Dostojevskij, Fjodor MichailoviŔ HrßŔ VyÜehrad Praha 1971 145 OCpl. s mÝrný poÜk. ob., p°el. Ruda Havrßnkovß 7768 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Lustig, ArnoÜt Propast Hynek Praha 1996 163 OPap. s ob., 1. vyd. 7765 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Bezdýkovß, Zde˛ka BÝlß panÝ ╚S - edice Äatva Praha 1979 324 OCpl. s ob., ob. Zdenýk MÚzl 7764 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Orten, Ji°Ý VelikÚ stmÝvßnÝ Odeon - K╚ sv. 570 Praha 1987 196 OCpl. s ob., il. EliÜka Konopiskß, vřbor uspo°ßdal, k vydßnÝ p°ipravil, ediŔnÝ poznßmku a doslov napsal Ji°Ý Holř, ob. u h°betu od°enß a vp°edu shora asi 3 cm natr×enß 7761 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Brecht, Bertolt Krejcarovř romßn Odeon - K╚ sv. 419 Praha 1978 364 OCpl. s trochu poÜk. ob., p°el. Rudolf VßpenÝk, verÜe p°el. a doslov LudvÝk Kundera 7760 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Komenskř, Jan Amos Labyrint svýta a rßj srdce Odeon - K╚ sv. 287 Praha 1970 212 OCpl. s ob. v ochr. fˇlii, text k vydßnÝ p°ipravil, vysvýtlivky, ediŔnÝ poznßmku a doslov napsal AntonÝn Őkarka 7749 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Schulz, Karel Kßmen a bolest ╚S - edice Slunovrat - velkß °ada sv. 43 Praha 1976 644 OCpl. s vzadu dole poÜk. ob., kresby (3) Cyril Bouda, medailˇn o autorovi napsala dr. Alena Hßjkovß 7748 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
KratochvÝl, MiloÜ Vßclav Dobrß koŔka, kterß nemlsß Odeon - K╚ sv. 389 Praha 1976 253 OCpl. s ob., 48 obr. p°Ýloh na k°ÝdovÚm papÝru 7742 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
╚echov, Anton PavloviŔ Humoresky LidovÚ nakladatelstvÝ - edice Trojka sv. 28 Praha 1979 400 OCpl. s ob., il. Miloslav Jßgr, p°el., vybral, uspo°ßdal a doslovem opat°il Jaroslav Hulßk, v tirß×i razÝtko "pracovnÝ vřtisk" 7739 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Berteautovß, Simone Edith Piaf ╚S - edice Spirßla Praha 1974 416 OBr. s trochu poÜk. ob., p°el. Marie Jan¨, 16 str. p°Ýloh 7738 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Jˇkai, Mˇr SynovÚ mu×e kamennÚho srdce SNKLU - K╚ sv. 187 Praha 1964 460 OCpl. s ob., ob. Adolf Born, p°el., poznßmky a vysvýtlivky Ladislav Hradskř 7736 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
r˙znÝ SlovanÜtÝ vojßci, vp°ed, k vÝtýzstvÝ ! VÜeslovanskř vřbor Moskva 1944 60 OBr., soubor projev¨ na shromß×dýnÝ slovanskřch vojßk¨ 23. - 24. ˙nora 1944 7731 250,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od polo×ky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361][13381][13401][13421][13441][13461][13481][13501][13521][13541]

Celkem polo×ek: 13545, na strßnce polo×ky: 1200112020, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy

P°edchozÝ strana polo×ek      DalÜÝ strana polo×ek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Ji°Ý Berßnek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz