www.knizky.com

  ┌vod NabÝdka Informace Kontakt PondýlÝ, 21.01.2019 : svßtek mß:Býla

HledßnÝ

ID knihy


Autor
bez omezenÝ
Ŕeskř
zahraniŔnÝ

Druh literatury


P°ÝjmenÝ autora


Nßzev knihy

Vřpis polo×ek

Celkem polo×ek: 13545, na strßnce polo×ky: 221240, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy
Max. poŔet polo×ek na strßnku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Nßzev knihy NakladatelstvÝ MÝsto vydßnÝ Rok vydßnÝ PoŔet stran Poznßmka Id knihy
(set°Ýdýno sestupný)
Cena Foto kliknutÝm na nßzev sloupce dojde k set°ÝdýnÝ jeho polo×ek

Akce
Dohnal, Josef PovÝdkovß tvorba Leonida NikolajeviŔe Andrejeva Masarykova univerzita - Spisy FilosofickÚ fakulty Ŕ. 312 Brno 1997 133 OBr., obsahuje bibliografii, 200 vřt. 31390 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Hoffmeister, Adolf Kuo-Chua. Cestopisnß reportß× o ŔÝnskÚm malÝ°stvÝ SNKLHU - edice Aktuality sv. 9 Praha 1954 187 OCpl. bez ob., celostr. svýtlotiskovÚ obr. p°Ýlohy 31389 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Roberts, J. M. DvacßtÚ stoletÝ - dýjiny svýta od roku 1901 do souŔasnosti Beta - Dobrovskř Praha - Plze˛ 2004 631 OPap. s ob., p°el. Kvýta Macßkovß a Hana ěehßkovß, 16 str. Ŕb. p°Ýlohy 31388 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Sweetman, David Paul Gaugin BB art Praha 2001 532 OCpl. s ob., p°el. Vßclav Vitßk, 16 Ŕb. obr. p°Ýloh, obsahuje rejst°Ýk a bibliografii 31386 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
- - - F. V. Hek pÝÜe synovi Vßclav Petr Praha 1940 40 OBr., sebral, p°elo×il, ˙vod a poznßmky: Dr. Josef Dostßl, soukr. neprodejnř tisk, ŔßsteŔný neroz°ezßno 31385 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Pfister, Kurt Albrecht DŘrer - Werk und Gestalt Amalthea Verlag Wien 1928 105 OCpl., mit 187 teils farbigen Bildtafeln / 187 celostr. bar. tab., cca 5 cm prasklÚ plßtno v ohybu mezi h°betem a zadnÝ deskou, jinak v po°ßdku 31384 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Dienstbier, Ji°Ý Od snýnÝ k realitý - vzpomÝnky z let 1989 - 1999 NLN Praha 1999 441 OPap. s ob., Ŕb. fotografie v textu 31383 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Cinger, FrantiÜek SmýjÝcÝ se slzy aneb Soukromř ×ivot Jana Wericha Formßt Praha 2004 267 OPap. s ob., 12 Ŕb. fotograf. p°Ýloh 31381 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Nadolny, Rudolf Germanisierung oder Slavisierung? - Eine Entgegnung auf Masaryks Buch Das neue Europa Otto Stollberg Berlin 1928 208 OCpl., nýmecky, desky zaÜlÚ, jinak dob°e zachovanß 31380 1800,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
ŐÝma, FrantiÜek - Krßkora, Bed°ich D×iu-d×itsu Jaroslav To×iŔka Praha 1944 244 OPpl. s ob., il. MiloÜ Thuma, il. v textu, chybÝ 1cm ob. v hornÝ Ŕßsti h°betu, ob. na 2 mÝstech spravenß papÝrovou lepenkou 31379 350,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Wolf, Richard ZhroucenÝ Nýmecka Melantrich - edice Z vßlky a revoluce sv. 14 Praha 1934 359 OCpl. v ochr. kart., 12 Ŕb. fotografiÝ 31378 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
HvÝ×´ala, Karel Pokusy - eseje. Texty o uvÝzlřch výtßch a lidech z let 2011 - 2014 Euroslavica Praha 2014 272 OPap., il. Ivan Steiger 31377 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Hollis, Edward Skrytř ×ivot budov - Od Parthenˇnu na bulvßr v Las Vegas ve t°inßctvi p°ÝbýzÝch Slovart Praha 2012 355 OPap. s ob., p°el. Kristina Zdichyncovß, Ŕb. obr. p°Ýlohy 31376 250,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Stejskal, Jan ěeckÚ dýdictvÝ na zßpadý - Monasticismus, misie a st°ednÝ Evropa ve st°edovýku Veduta ╚eskÚ Budýjovice 2011 224 OPap. s ob., 48 Ŕb vyobrazenÝ, 8 map a plßn¨, 800 vřt. 31375 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Zuman, FrantiÜek Osvobozenskß legenda - VzpomÝnky a ˙vahy o ŔeskoslovenskÚm odboji v Rusku, dÝl I. Fr. Zuman Praha 1922 166 OBr., h°bet na obou koncÝch natr×en cca 1,5cm 31374 150,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Sekora, Ond°ej Ku°e Napipi a jeho p°ßtelÚ Albatros - Knihy Ond°eje Sekory sv. 7 Praha 1973 73 OVaz., il. Ond°ej Sekora, vazba p°ed patitulem naprasklß, ale dr×Ý pohromadý 31373 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Sekora, Ond°ej Kronika mýsta Kocourkova Albatros - Knihy Ond°eje Sekory sv. 3 Praha 1971 118 OVaz., trochu poÜk. 31372 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Sekora, Ond°ej PoÜta v ZOO Albatros - Knihy Ond°eje Sekory sv. 9 Praha 1974 96 OVaz. 31371 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Landovskř, Pavel Hodinovř hoteliÚr a jinÚ hry Akropolis Praha 2013 344 OPap., obsahuje soupis dramat Pavla LandovskÚho 31370 200,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Erben, Karel JaromÝr Poklad NaÜe vojsko - kni×nice Svýt sv. 24 Praha 1958 703 OCpl. bez ob., il. Ludmila Ji°incovß, vřbor sestavil Ji°Ý Kolß° 31369 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od polo×ky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361][13381][13401][13421][13441][13461][13481][13501][13521][13541]

Celkem polo×ek: 13545, na strßnce polo×ky: 221240, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy

P°edchozÝ strana polo×ek      DalÜÝ strana polo×ek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Ji°Ý Berßnek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz