www.knizky.com

  ┌vod NabÝdka Informace Kontakt Pßtek, 16.11.2018 : svßtek mß:Otmar

HledßnÝ

ID knihy


Autor
bez omezenÝ
Ŕeskř
zahraniŔnÝ

Druh literatury


P°ÝjmenÝ autora


Nßzev knihy

Vřpis polo×ek

Celkem polo×ek: 13736, na strßnce polo×ky: 77817800, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy
Max. poŔet polo×ek na strßnku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Nßzev knihy NakladatelstvÝ MÝsto vydßnÝ Rok vydßnÝ PoŔet stran Poznßmka Id knihy
(set°Ýdýno sestupný)
Cena Foto kliknutÝm na nßzev sloupce dojde k set°ÝdýnÝ jeho polo×ek

Akce
Vinogradov, Anatolij Brat°i TurgenývovÚ TopiŔova edice - edice TopiŔovy bÝlÚ knihy Praha 1946 396 OBr. s trochu od°enřmi hranami ob. a zaÜpinýnou ob., p°el. Jarmila Wagsteinovß, verÜe upravil FrantiÜek HrubÝn, d°evoryt a graf. ˙prava Cyril Bouda 18138 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
r¨znÝ Poetickß ŔÝtanka - ┌plnř soubor souvislÚ bßsnickÚ Ŕetby ŔeskÚ pro sedmou t°Ýdu st°ednÝch Ükol Novß brßna jazyk¨ Brno 1937 281 OBr. s poÜk. a zaÜpinýnou ob. 18136 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Nesvadba, Josef Vynßlez proti sobý SNKLU - K╚ sv. 193 Praha 1964 254 OCpl. s ob., ob. navrhl Adolf Born 18134 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Balzac, HonorÚ de Flora Brazierovß Dru×stvo DÝlo - edice Knihy dÝla sv. 17 Praha 1949 308 OPpl. s poÜk. ob., p°el. Výra Smetanovß 18133 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
╚apek, Karel Ratolest a vav°Ýn Melantrich Praha 1970 142 OCpl. s od°enou hornÝ hranou ob., il. Karel ╚apek, uspo°ßdal a poznßmkami doprovodil dr. Miroslav HalÝk, druhÚ, doplnýnÚ vyd. 18131 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Lanoux, Armand MilßŔek Maupassant Odeon - Äivot a umýnÝ sv. 46 Praha 1985 473 OCpl. s ob., p°el. B°etislav Őtorm, 24 str. p°Ýlohy 18129 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Descargues, Pierre Fernand LÚger SNKLHU - edice SouŔasnÚ svýtovÚ umýnÝ sv. 5 Praha 1960 50 OBr. s trochu od°enřmi rohy ob., 8 kreseb v textu, 64 Ŕb. a 6 bar. p°Ýloh, p°el. Dalibor Plichta 18128 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Ferenc, K÷rmendi PokuÜenÝ v BudapeÜti Sfinx B. Janda - edice Palma sv. 9 Praha 1940 393 OCpl. s vevßz. ob., p°el. Arno Kraus, vazba a obßlka Jind°ich Őtyrskř 18127 80,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Christie, Agatha Nezabila jsem! Novß osvýta Praha 1948 250 OPpl. bez ob. s mÝrný zaÜpinýnřmi deskami, p°el. Ma-Fa, na tit. l. soukromÚ výnovßnÝ, 1. ŔeskÚ vyd. (dotisk) knihy Pýt malřch prasßtek, od°enÚ hrany desek, trochu seÜikmenř h°bet 18125 100,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
K÷rner, VladimÝr Smrt svatÚho Vojtýcha Akropolis Praha 1993 184 OCpl., il. Bohunka Waageovß, fotogr. VladimÝr Opletal 18123 50,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
BoroviŔka, V. P. VyzvýdaŔky stoletÝ Orbis - edice Stopy Fakta SvýdectvÝ Praha 1973 344 OBr. s trochu natr×. ob., 18121 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Presser, Jacob Noc girondist¨ SNKLU Praha 1963 85 OBr., p°el. Olga Krijtovß 18120 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Jones, James ... A× navýky I-V NaÜe vojsko - Svýtovř vßleŔnř romßn sv. 7 Praha 1968 936 OCpl. s mÝrný od°enou ob., p°el. LibuÜe a Ji°Ý Valjovi, il. ArnoÜt PaderlÝk, 2 svazky - komplet 18118 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Gruhl, Hans Re×ii mß smrt Orbis - edice Kobra sv. 19 Praha 1970 136 OBr., p°el. Karla KvasniŔkovß, na tit. l. vlastnickř podpis, na o°Ýzce vlastnickÚ razÝtko 18117 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Queen, Ellery Stalo se ve tmý Magnet Praha 1970 142 OBr., p°el. Býla Dintrovß 18115 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Branald, Adolf ZlatÚ stÝny Panorama - edice Pragensia Praha 1980 352 OCpl. s ob., fleky na p°ednÝ p°edsßdce, il. Cyril Bouda 18110 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
SouŔkovß, Jana Starovýkř p°ednÝ vřchod MF - edice VelkÚ epochy kultury sv. 3 Praha 1979 320 OCpl. s ob., 32 stran barev. p°Ýloh, ob., vaz. a graf. ˙pravu navrhl a mapky nakreslil Bed°ich Forman 18107 120,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Neff, VladimÝr Marie a zahradnÝk Dru×stevnÝ prßce Praha 1945 173 OBr. s od°enou ob., 9 p¨vodnÝch litografiÝ Karel MŘller 18105 40,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Krßsnohorskß, E. - Slukovß, A. Pohßdky naÜÝ babiŔky Papyrus Vimperk 1991 187 OVaz., na p°ÝdeÜtÝ jmÚno majitele, barevnÚ i Ŕb. ilustrace 18104 60,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat
Simenon, Georges Hry na schovßvanou Odeon - K╚ sv. 303 Praha 1971 338 OCpl. s poÜk. a mÝrný zaÜpinýnou ob., p°el. Jarmila Friedlovß (Pan MyÜka, Poh°eb pana Bouveta) a Výra Byst°ickß (P°Ýzraky klobouŔnÝkovy), na tit. l. vlastnickř podpis, na o°Ýzce vlastnickÚ razÝtko 18101 30,- Foto P°idat k objednßvce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od polo×ky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361][13381][13401][13421][13441][13461][13481][13501][13521][13541][13561][13581][13601][13621][13641][13661][13681][13701][13721]

Celkem polo×ek: 13736, na strßnce polo×ky: 77817800, set°Ýdýno podle sloupce: Id knihy

P°edchozÝ strana polo×ek      DalÜÝ strana polo×ek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Ji°Ý Berßnek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz