www.knizky.com

  Úvod Nabídka Informace Kontakt Úterý, 15.10.2019 : svátek má:Tereza

Hledání

ID knihy


Autor
bez omezení
èeský
zahranièní

Druh literatury


Pøíjmení autora


Název knihy

Výpis položek

Celkem položek: 13249, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy
Max. poèet položek na stránku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Poèet stran Poznámka Id knihy
(setøídìno sestupnì)
Cena Foto kliknutím na název sloupce dojde k setøídìní jeho položek

Akce
Brych, Vladimír - Rendek, Jan Èeské hrady a zámky Ottovo nakladatelství Praha 2006 851 OPap. s ob., foto: Jan Rendek, Prokop Paul, Lobkowické sbírky zámek Nelahozeves 31628 600,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Petrová, Eva Delacroix a romantická kresba 0deon - Mistøi svìtové kresby sv. 20 Praha 1989 93 OCpl. s ob., 76 èb. + 20 bar. repro 31627 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Hons, Josef - Šimák, Bohumil Pojïte s námi mìøit zemìkouli Nakladatelství Dr. K. Koláøová Praha 1942 151 OCpl. s ob., èb. obr., schémata a plánky v textu 31626 150,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Praha objektivem mistrù Panorama Praha 1983 247 OCpl. s ob., 162 èb. + 12 bar. foto, autoøi fotogr: Jindøich Brok, Josef Ehm, Zdenko Feyfar, Jar. Funke, Mir. Hák, Tibor Honty, Jiøí Jeníèek, V. Jírù, Jan Lauschmann, Alexandr Paul, K. Plicka, D. J. Rùžièka, Lad. Sitenský, Jos. Sudek, Eugen Wiškovský 31625 150,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Swinglehurst, Edmund San Francisco Colour Library International Ltd. New York 1979   OCpl. s ob., anglicky, bar. foto v textu 31624 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Homolka, Jaromír Levoèa - Hlavný oltár v kostole Sv. Jakuba Tatran Bratislava 1965 254 OCpl. s ob., text èj/nj/aj/fr/špa, 155 èb. i bar. repro 31623 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Orlandi, Enzo (gen. eds.) The Life & Times of Goethe Curtis Books Philadelphia - New York 1967 75 OVaz., anglicky, bar. i èb. obr. v textu 31620 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Marhold, Karel (Ing. arch., CSc.) Sídla. Urbanistická typologie II. Edièní støedisko ÈVUT Praha 1991 386 OBr., èb. obr., plány a schémata v textu 31618 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Kvìtoò, Vladislav Letecká kniha èeskoslovenské mládeže Karel Synek - edice Veselá èetba sv. 8 Praha 1937 111 OPpl. s trochu pošk. ob., èb. foto a plány v textu, vè. pøíloh, obálka zašlá, neprofesionálnì opravená 31615 350,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Stanìk, V. J. Gross und klein in der Vogelwelt Artia Praha 1958 77 OCpl. s natrž. ob., nìmecky, foto V. J. Stanìk, do NJ pøel. Otto Guth, hlubotiskové èb. fotografie 31614 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Der Wald ist voller Wunder Bayerischer Landwirtschaftsverlag München 1966 139 OVaz., nìmecky, èb. i bar. celostr. foto + foto v textu 31613 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Ebers, G. Egypt slovem i obrazem, sv. I.+II. František Šimáèek Praha 1883 568 Pkož. pøevaz., 2 sv. (I. díl 1883 + II. díl 1884), aut. vyd. øídí Otakar Hostinský, èb. obr. pøíl. i v textu, mírnì odøené desky, u II. dílu drobné odìrky na høbetu 31612 1800,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
kol. Kuchyò plná fantazie - 1000+1 nových nápadù Blesk Ostrava 1991 494 OVaz., pøel. Václav Škoda, bar. obr. v textu 31611 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl VII. Písecko František Šimáèek Praha 1890 307 OPkož.., il. Adolf a Karel Liebscher, B. Kutina a V. Král z Dobré vody, vè. pøíl., stav knihy: skvrna od vody na pøední stranì desek cca 12cm, jinak kniha velmi zachovalá, bez poškození 31607 2000,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl VII. Písecko František Šimáèek Praha 1890 307 Pkož. pøevaz., il. Adolf a Karel Liebscher, B. Kutina a V. Král z Dobré vody, vè. pøíl., stav knihy: odøeniny na høbetu cca 30mm, jinak kniha zachovalá, na pøedsádce nálepka knihvazaèe, horní okraj pøedsádky ohryzán 31606 1200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl IV. Vysoèina táborská František Šimáèek Praha 1885 376 Pkož. pøevaz., il. Adolf a Karel Liebscher a V. Král z Dobré vody, vè. pøíl., stav knihy: drobná odøenina na høbetu cca 3mm, jinak kniha velmi zachovalá, uvolnìný 1 list obr. pøíl. 31605 1400,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl V. Podkrkonoší František Šimáèek Praha 1887 367 Pkož. pøevaz., il. Adolf a Karel Liebscher, V. Brechler a B. Kutina, vè. pøíl., stav knihy: místy odøený høbet, jinak kniha velmi zachovalá, na pøedsádce nálepka knihvazaèe 31604 1200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl X. Boleslavsko František Šimáèek Praha 1895 422 OPkož., il. Karel Liebscher, V. Král z Dobré vody a J. Prousek, vè. pøíl., stav knihy: vlasový škrábanec na vazbì, vazba povolená pøed str. 11, jinak kniha velmi zachovalá 31603 2000,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl X. Boleslavsko Šolc a Šimáèek Praha 1932 422 OPkož., 2.vyd., il. Karel Liebscher, V. Král z Dobré vody a J. Prousek, vè. pøíl., kniha velmi zachovalá 31602 1500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl IV. Vysoèina táborská František Šimáèek Praha 1885 376 OPkož., il. Adolf a Karel Liebscher a V. Králz Dobré vody, vè. pøíl., stav knihy: drobné odøeniny v rùžcích, jinak kniha velmi zachovalá 31601 2000,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od položky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241]

Celkem položek: 13249, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy

     Další strana položek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Jiøí Beránek 2001