Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Počet stran Poznámka Id knihy Cena
Poe, Edgar Allan K podstatě básnictví Rudolf Škeřík - edice Symposion sv. 30 Praha 1928 85 OCpl., přel. Albert Vyskočil 26164 250,-