Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Počet stran Poznámka Id knihy Cena
Rousek, Rudolf - Kareis, Bedřich Strojky, přístroje a jiná zařízení v domácnosti SNTL Praha 1981 200 OVaz., 247 obrázků a 14 tabulek 29473 60,-